افزایش رشد عضلات با حفظ انگیزه در تمرینات

تک اندام : مشکل نداشتن انگیزه مورد خیلی آسانی نیست که بتوان با خیال راحت از آن گذشت,حتی آنهایی که به راحتی بر حجمشان افزوده می شود نیز در بخش انگیزه مشکل دارند به همین خا...

ادامه مطلب