8نکته محرمانه برای ساخت حجم عضلانی

تک اندام : این 8 نکته تنها برای افراد لاغری است که به دنبال کسب حجم عضلانی بوده و در این راه موفقیت کمی را بدست آورده اند یا شکست خورده اند و دیگر امیدی برای کسب وزن ندار...

ادامه مطلب

برنامه حجمی 10 هفیته ای بدنسازی

اگر دنبال افزایش حجم عضلانی هستید این مقاله ویژه  و برنامه حجمی بدنسازی را تا انتها دنبال کنید... افزایش حجم مستلزم تمرین شدید و استراحت کافی و تغذیه خوب میباشد,در مقاله ...

ادامه مطلب