نکات مهم برای افزایش حجم و قدرت مچ و ساعد

تک اندام : برای انجام تمرینات سخت و قدرتی نیاز به دو جفت مچ و ساعد قوی هست. برای اکثر افراد، هدف از انجام تمرینات بدنسازی، داشتن بدنی متناسب تر و قویتر است. استفاده از وز...

ادامه مطلب