سرشانه های حجیم تر از همیشه داشته باشید!

تک اندام : به نظر شما تمرینات عضلات دلتوئید باید دلتوئیدهای شگفت انگیز چگونه باشد.به نظر من این تمرینات باید به نحوی انجام گیرد که قلب شما خون را با شدت بالا به سمت دلتوئ...

ادامه مطلب