تصاویر مراسم وزنکشی انتخابی تیم ملی

تک اندام : رقابتهای انتخابی تیم ملی پرورش اندام،فیزیک و بادی کلاسیک برای اعزام به رقابتهای آسیائی 2016 چین طی روزهای 19 لغایت 21 اسفند ماه 1394در مجموعه ورزشی فرهنگی شهید...

ادامه مطلب

رقابت های انتخابی تیم ملی پرورش اندام،بادی کلاسیک و فیزیک

تک اندام : کمیته فنی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تاکید کرد در روز مسابقات انتخابی چهارشنبه 19 اسفند ماه همراه داشتن پاسپورت برای ورزشکاران پرورش اندام، بادی کلاسیک و ف...

ادامه مطلب