مسابقات آزاد فیزیک انتخابی تیم ملی در استان تهران برگزار میشود

تک اندام : اولین دوره مسابقات آزاد فیزیک استان تهران انتخابی تیم پایتخت جهت حضور در رقابتهای گزینشی تیم ملی روز جمعه 29 فروردین ماه سال 94 برگزار می شود. ...

ادامه مطلب