انصراف دنیس ولف از آرنولد کلاسیک

دنیس ولف ، بدنساز روسی الاصل مقیم آلمان ملقب به گرگ روسیه چندی پیش از حضور در آرنولد کلاسیک ۲۰۱۳ که حدود ۲ هفته دیگر به نمایش گذاشته خواهد شد ، اعلام انصراف نمود. این ب...

ادامه مطلب

انصراف دنیس ولف از آرنولد کلاسیک

دنیس ولف ، بدنساز روسی الاصل مقیم آلمان ملقب به گرگ روسیه چندی پیش از حضور در آرنولد کلاسیک ۲۰۱۳ که حدود ۲ هفته دیگر به نمایش گذاشته خواهد شد ، اعلام انصراف نمود. این بد...

ادامه مطلب