نداشتن صبر در بدنسازی مساوی است با شکست!

تک اندام : از مشکلات ورزشکارانی که به تازگی به خانواده پرورش اندام پیوسته اند ، میتوان به عجله در پیشرفت حجم عضلانی و رسیدن به هدف و رویایی که در ذهن دارند اشاره کرد. چه ...

ادامه مطلب