16بادی کلاسیک کار و 26 پرورش اندام کار به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند

تک اندام : 16 بادی کلاسیک کار و 26 پرورش اندام کار به بازبینی فنی دعوت شدند تا در رقابت با مدال آوران جهانی اسپانیا، تکلیف تیم ملی اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپ...

ادامه مطلب