نتایج مسابقات کشوری در همدان

قهرمانی همدان در خانه میزبانی شایسته همدانی ها در مسابقات بدنسازی و پرورش اندام کشور نه تنها تقدیر ویژه مسوولان فدراسیون را به دنبال داشت بلکه حرف و حدیث هایی مبنی بر ...

ادامه مطلب

نتایج مسابقات کشوری در همدان

قهرمانی همدان در خانه میزبانی شایسته همدانی ها در مسابقات بدنسازی و پرورش اندام کشور نه تنها تقدیر ویژه مسوولان فدراسیون را به دنبال داشت بلکه حرف و حدیث هایی مبنی بر اج...

ادامه مطلب