احسان امیری: بدنسازی باید در راستای سلامت باشد

در سال های فعالیتم در رسانه های مختلف، بارها به این نتیجه رسیده ام که بیشترین افراد تاثیر گذار، آنهایی هستند که بدون حاشیه فعالیت می کنند. مصداق این موضوع هفته پیش و زمان...

ادامه مطلب