رونی در انتظار هشتمین فرزند

رونی کولمن بدنساز افسانه ای جهان که مدتی است بازنشسته شده به زودی تولد هشتمین فرزند خود را جشن خواهد گرفیت ! رونی که از ازدواج های قبلی خود هفیت فرزند دارد با اینکه دیگ...

ادامه مطلب