6هفیته تمرین تا سرشانه هایی غول آسا

سرشانه ! در حقیقت مهم ترین گروه عضلانی برای یک ورزشکار حرفه ای میباشد,برای ساخت سرشانه هایی زیبا مدت های زیادی باید تمرین کرد اما من قصد دارم در امروز و در این ساعت یک...

ادامه مطلب