برنامه تمرینی بدنسازی برای بدن های اکتومورف

تک اندام : اکتومورف‌ها افرادی هستند که دارای درصد چربی‌ بدن پایینی هستند از این جهت آنها را میشود خوش شانس تلقی‌ کرد ولی‌ متأسفانه بدن این افراد به طور نرمال و طبیعی ک...

ادامه مطلب