تمرینات با وزنه برای خانم ها مفید است یا مضر ؟

تک اندام : آیا زنان باید با وزنه تمرین کنند؟ این یک سؤال میلیون دلاری است! بعضی از خانم‌ها به وزنه قسم می‌خورند، در حالی که دیگران حتی فکر اینکه اندامی شبیه لیزا آوکلند ی...

ادامه مطلب

چیز هایی که خانم های ورزشکار و مربیان فیتنس باید بدانند

تک ندام : در گذشته تصور و دیدگاه غلطی نسبت به بدنسازی خانم ها حاکم بوده و در حال حاضر هم تا حدودی این باورهای غلط در جامعه فیتنس و بدنسازی خانم ها حاکم است. البته بهتر اس...

ادامه مطلب