راه های حفظ حداکثری عضلات در دوره کات

تک اندام : مطمئنا شما نیز همانند هر بدنسازی در هر جای جهان خواهان حفظ گرم به گرم عضلاتی هستید که به سختی به دست آورده اید.رژیم غذایی شما کامل می‌باشد و تمرینات شما مستمر ...

ادامه مطلب