برنامه تمرینی مختص سفت کردن بازو برای خانمها

تک اندام : برنامه‌ی تمرینی سفت کردن بازو برای خانم‌ها که در زیر آمده، شامل ۳ مرحله‌ی مختلف ۲ هفته ایست که کلا ۶ هفته طول می‌کشد. مرحله یک – هفته‌ی ۱ و ۲. این مرحله بیشتر...

ادامه مطلب