آبگیری بدن در هفته قبل از مسابقات پرورش اندام

تک اندام : یک هفته قبل از مسابقات پرورش اندام دقایقی بسیار مهم و حیاتی,که سرنوشت کل زحمات و سختی های دوران چندین هفته ای رژیم ورزشکار در این هفته رقم می خورد. در این مقا...

ادامه مطلب