عوارض و خطرات دستگاه سولاریوم

تک اندام : سالها قبل که دستگاه هایی به اسم سولار نبود افراد برای برنزه کردن بدن خود در استخرهای رو باز و یا زمان هایی که منازل هنوز قد قوطی کبریت نشده بودند در حیاط خانه ...

ادامه مطلب