عکس العمل فرامرز خودنگاه در انتصاب رئیس جدید کمیته قویترین مردان

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران، سه شنبه گذشته اواخر روزهای پاییز ۱۳۹۱ آقای مهدی مختاری  با حکم دکتر محمدرضا کاظمی آشتیانی به عن...

ادامه مطلب

عکس العمل فرامرز خودنگاه در انتصاب رئیس جدید کمیته قویترین مردان

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران، سه شنبه گذشته اواخر روزهای پاییز ۱۳۹۱ آقای مهدی مختاری  با حکم دکتر محمدرضا کاظمی آشتیانی به عنو...

ادامه مطلب