اجرای فیگورهای نمایشی دکستر جکسون در تهران

اجرای تمرین و فیگور نمایشی توسط قهرمان افسانه ای مستر المپیا آقای دکستر جکسون با حضور تنی چند از قهرمانان نامی جهان آقایان علی تبریزی, مهدی عیاری,یوسف کریمی,محرم پنا...

ادامه مطلب