جایزه 5 میلیون تومانی برای قهرمان قهرمانان پرورش اندام مسابقات جایزه بزرگ تهران

مسابقات بدنسای قهرمانی استان تهران امسال با حال و احوالی دیگر به اجرا در می آید و این در حالی است که در یک اقدام بی سابقه، پسندیده و خلاقانه، مبلغ ۵۰ میلیون ریال جایزه ...

ادامه مطلب