Gynecomastia بزرگ شدن سینه آقایان

تک اندام : عارضه بزرگ شدن سینه آقایان Gynecomastia زمانی که بافیت سینه زنانه در آقایان ظاهر می شود از اصطلاح پزشکی بزرگ شدن سینه استفاده می کنیم این عارضه زمانی اتفاق می ...

ادامه مطلب