تمرین جلو بازو با آرنولد شواتزنگر قهرمان 7 دوره مستر المپیا

بی شک جلو بازوی راست آرنولد در تاریخ بی سابقه اس . حتی جلو بازوی چپش هم نتوانست به گرد پای جفیت خود برسد . در سال های 71 ، 73 و 74 میلادی آرنولد بزرگترین و برآمده تری...

ادامه مطلب