تمرین مناسب برای انواع تیپ های بدنی

تک اندام : تیپ های بدنی مختلفی وجود دارد که به صورت اصولی هر تیپ مختلف باید تمرین مناسب با خودش انجام شود . در این مقاله به معرفی 4 تیپ بدنی مختلف اشاره شده است و تمرین و...

ادامه مطلب