دير خوابيدن مانع دفع مواد سمي از بدن مي‌شود

ساعت 9 الي 11 شب زماني است براي از بين بردن مواد سمي و غير ضرورري كه اين عمليات توسط آنتي اكسيدان ها انجام مي گيرد و در اين ساعات بهتر است بدن در حال آرامش باشد در غير ...

ادامه مطلب