نفرات برگزیده گروه 212 پوندی مستر المپیا 2014

تک اندام : نفرات برگزیده گروه 212 پوندی مستر المپیا 2014 دوباره شاهده حضور قدرتمند بیت الله عباسپور (ایران)گروه 212 پوندی در این رقابت ها خواهیم بود این رقابت ها در ...

ادامه مطلب

100 روز شلوغ براي بيت‌ الله

کمتر از 3 ماه به مسابقات مسترالمپيا 2014 باقي مانده است. رقابت‌هايي که قهرمانی آن آرزوی هر بدنساز می‌باشد. بیت الله عباسپور بدنساز حرفه‌ای کشورمان که سال گذشته در مسترا...

ادامه مطلب