با ورزش از بیماری ها خود را ایمن کنید

تک اندام : ورزش یک شیوه  معالجه  نیرومندی است، حتی بعضی اوقات خیلی هم بهتر از شیوه های پزشکی دیگر جواب می‌دهد! از رفع نشانه های خستگی گرفته تا معالجه امراض  مهم مثل نارسا...

ادامه مطلب