الکسی لسوکوف حرفه ای شد

الکسی لسوکوف بعد از چند بار تلاش ناموفق برای دریافیت کارت حرفه ای بالاخره توانست موافقت فدراسیون بین المللی پرورش اندام برای حرفه ای شدن را جلب کند . لسوکوف که 25 سال د...

ادامه مطلب