خداحافظی تروی آلوز از دنیای پرورش اندام

تروی آلوز در سن 47 سالگی پس از حدود 20 سال فعالیت در دنیای بدنسازی در سال 2014 اعلام بازنشستگی کرد . وی در مصاحبه ای گفیته که پس از سال های سال وقت آن است که برای لذ...

ادامه مطلب