خلیل اسدی پدیده پرورش اندام ایران در سال 93

تک اندام : بی شک ایران ژنتیک های فوق العاده ای در زمینه بدنسازی و پرورش اندام را دارد و این پتانسیل در بین ورزشکارانی وجود دارد  که بعد از حرفه ای شدن بیت الله عباسپور ...

ادامه مطلب