مصاحبه با مهدي حاتمي بعد از حضور در اولين مسابقه حرفه‌اي

اولين حضور مهدي حاتمي در رقابت‌هاي حرفه‌اي تجارب ارزشمندي براي او داشت. مهدي حاتمي در فنلاند با 99 کیلوگرم روی صحنه رقابت‌ها رفیت و در نهایت به عنوان دوازدهمی د...

ادامه مطلب

مصاحبه با مهدي حاتمي بعد از حضور در اولين مسابقه حرفه‌اي

اولين حضور مهدي حاتمي در رقابت‌هاي حرفه‌اي تجارب ارزشمندي براي او داشت. مهدي حاتمي در فنلاند با 99 کیلوگرم روی صحنه رقابت‌ها رفیت و در نهایت به عنوان دوازدهمی دست یا...

ادامه مطلب