روایت پرسه های بی هدف بیگ رامی در تهران

تک اندام : بیگ رامی قهرمان سنگین وزن جهان روز پنجشنبه 3 اردیبهشت ماه بهمراه رئیس فدراسیون کویت وارد تهران شد.اما دریغ از استقبال !! و بعد از گشت و گذار در تهران و دیدن ...

ادامه مطلب