تاثیرات رها کردن تمرینات بدنسازی بر بدن

تاثیرات رها کردن تمرینات بدنسازی بر بدن

تک اندام  : متوقف کردن تمرین باعث ایجاد عوارض نامطلوب و یا از دست دادن تغییرات حاصل از تمرین، همچون افزایش قدرت و اندازه‌ی عضلات می‌شود. دستاوردهای تناسب اندام که از ط...

ادامه مطلب