ریکاوری چیست؟ توضیح ساده در مورد ریکاوری کردن در ورزش

مفهوم ریکاوری : ریکاوری که امروزه یکی از اصلی ترین پایه های ورزش پرورش اندام است و تمام معیارهای تجویز برنامه غذایی و برنامه تمرینی را مشخص می کند در واقع فرآیندی بسیار ...

ادامه مطلب