تاریخ مسابقات پرورش اندام مرداد ماه 93

تک اندام : برنامه رقابت های پرورش اندام پایتخت مسابقات پرورش اندام و بادی کلاسیک استان تهران و حوزه های آن با آغاز مرداد ماه جاری آغاز میگردد. محمد علی عبداللهی دبیر ...

ادامه مطلب