مستر المپیای پیشکسوتان با حضور دنیس جیمز آخرین نبرد حرفه ای سال ۲۰۱۲

اخرین رقابت حرفه ای سال 2012 با مستر المپیای پیشکسوتان رقابت های مستر المپیای پیشکسوتان ۲۰۱۲ به عنوان آخرین نبرد حرفه ای سال ۲۰۱۲ میلادی در تاریخ ۷ و ۸ دسامبر در کشور...

ادامه مطلب

مستر المپیای پیشکسوتان با حضور دنیس جیمز آخرین نبرد حرفه ای سال ۲۰۱۲

اخرین رقابت حرفه ای سال 2012 با مستر المپیای پیشکسوتان رقابت های مستر المپیای پیشکسوتان ۲۰۱۲ به عنوان آخرین نبرد حرفه ای سال ۲۰۱۲ میلادی در تاریخ ۷ و ۸ دسامبر در کشور آ...

ادامه مطلب