تقویم مسابقات آماتوری سال 2013 فدراسیون IFBB

تقویم مسابقات آماتوری سال 2013 فدراسیون IFBB با برگزاری کنگره سالیانه فدراسیون بین المللی پرورش اندام در کوادر، تقویم مسابقات آماتوری سال 2013 این فدراسیون منتشر شد . ...

ادامه مطلب