تجلیل از قهرمانان جهانی و آسیایی پرورش اندام آبادان

تک اندام : در دومین همایش تجلیل از قهرمانان ملی و بین المللی آبادان از قهرمانان پرورش اندام نیز تجلیل و قدرانی شد. به گزارش تک اندام به نقل از فدراسیون بدنسازی و پرورش...

ادامه مطلب