رییس جمهور : از 60 مدال آور فدراسیون بدنسازی تجلیل شد

تک اندام : در مراسم تجلیل از قهرمانان ملی که با حضور رییس جمهوری برگزار شد، از 60 مدال اور فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در میادین قاره ای و جهانی تجلیل شد.ناصر پورع...

ادامه مطلب