اسکات (اسکوات) یک تمرین فوق العاده برای پایین تنه

تک اندام: اسکات (اسکوات) بعنوان یک حرکت تمرینی برای عضلات پایین تنه شناخته می شود. اما بر خلاف تصورات رایج این حرکت تمرینی توانایی فوق العاده در ایجاد شرایط آنابولیک در ک...

ادامه مطلب