تحلیل و بررسی مسابقه حرفه ای فیبو آلمان 2013

مسابقه فیبو آلمان 2013 به زودی در پیش رو میباشد که قهرمان ارزنده کشورمون در آن حضور خواهند داشت جناب علی نجفی زحمت کشیدند نقد و بررسی انجام داده اند که با زبان خود ایشا...

ادامه مطلب