تمرین عضلات شکم برای بانوان

تک اندام : خیلی ها هستند که تمرینات شکم انجام میدهند. از مردان گرفیته تا زنان... اما همیشه این تمرینات برایشان تاثیر چندانی نداشته !! کوچک کردن و یا تخت کردن شکم شاید کم...

ادامه مطلب