تردمیل برای چربی سوزی بهتر است یا دوچرخه

این اسم ها تردمیل، دوچرخه ثابت و ... ، دستگاه های الپتیکال با وجود تمام این تجهیزات پیشرفیته هوازی شاید بارها از خود پرسیده اید که کدام یک از اینها برای چربی سوزی بهترند ...

ادامه مطلب