مصدومیت شدید حامد امیری فینالیست قوی ترین مردان ایران در حادثه رانندگی

خبرگذاری دانشجویان ایران گزارش داد: حامد امیری چند روز پیش در محور خرم آباد-بروجرد تصادف کرد و به شدت از ناحیه نخاع آسیب دیده است. امیری که در بیمارستان بستری است به ای...

ادامه مطلب

مصدومیت شدید حامد امیری فینالیست قوی ترین مردان ایران در حادثه رانندگی

خبرگذاری دانشجویان ایران گزارش داد: حامد امیری چند روز پیش در محور خرم آباد-بروجرد تصادف کرد و به شدت از ناحیه نخاع آسیب دیده است. امیری که در بیمارستان بستری است به ایس...

ادامه مطلب