حرکات پشت بازو سیم کش به روایت تصویر

حرکات پشت بازو سیم کش جزو حرکاتی میباشد که در هنگام انجام آنها باید دقت فراوانی بکار برد. ازین رو در ادامه با آموزش هایی شامل حرکات پشت بازو سیم کش طناب و پشت بازو با ...

ادامه مطلب