درد پشت ناشی از حرکت ددلیفیت و راه های جلوگیری آن

تک اندام : حرکت ددلیفیت تمرینی فوق العاده برای فرم دهی به عضلات سرینی (باسن) است و به نام تمرینی که « هر زنی باید انجام دهد » شناخته می شود. حرکت ددلیفیت عضلات چهار سر ر...

ادامه مطلب