تمرین دادن بیش از حد شکم

تک اندام : یکی از باور های غلط مردم ما این است که با دراز نشست رفیتن های طولانی چربی های شکم و پهلو آب میشود در حالی ک اینطور نبوده و باید رژیم غذایی و هوازی در دستور کار...

ادامه مطلب