حجيم شدن با وعده هاي غذايی

مقدار غذايي كه شما بايد در يك دوره حجم بخوريد بستگي به نوع بدنتان دارد كه چقدر سخت يا راحت وزن اضافه ميكنيد. اجازه دهيد نگاهي داشته باشيم به بدنسازان با تجربه. اين گروه ...

ادامه مطلب