توصیه های تغذیه ای و تمرینی علی تبریزی

رابطه ورزش با قوای فكری بدنسازی، ورزشی است كه به‌طور حتم باید میان عصب و عضله ارتباطی برقرار شود. كسی نمی‌تواند فقط با وزنه و دمبل زدن بدن زیبایی بسازد. باید تمركز ل...

ادامه مطلب